Medisch pedicure behandeling

Als medisch pedicure heb ik mij gespecialiseerd in allerlei vormen van voetproblemen, waarbij een verhoogd risico op complicaties aanwezig is zoals de behandeling van de risicovoet dat wil zeggen: 

Ik kan op vakkundige wijze specialistische zorg bieden en adviezen geven. Daarnaast heb ik uitgebreide kennis van toepassing van technieken om bepaalde pijnklachten te voorkomen. Het gaat om de volgende technieken:

Ik ben tevens opgeleid om samen te kunnen werken met andere disciplines in de zorg, als het gaat om doorverwijzing naar (huis-) arts of podotherapeut. 

Als lid van Provoet en Procert ben ik opgeleid volgens de normen die de brancheorganisatie en het kwaliteitsregister stelt. Voor het lidmaatschap van beide organisaties worden eisen gesteld, als garantie van een professionele kwalificatie zoals bijvoorbeeld regelmatige bijscholing. 

Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Pedicurers (KRP). Hiermee verklaart Procert dat ik met de genoemde specialisaties voldoe aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de branche organisatie. U kunt op de website www.provoet.nl en www. procert.nl meer informatie vinden hier over.